راهنما
نصب و راه‌اندازی

با توجه به قرارگیری طیف وسیعی از کودکان و نوجوانان کشورمان در معرض اینترنت آزاد و خطرات آن، علی‌الخصوص در شرایط تعطیلی‌ مدارس و الزام دسترسی کودکان به اینترنت برای آموزش، بر آن شدیم تا اینترنتی ایمن‌تر در دسترس فرزندان شما والدین عزیز قرار دهیم.

خدمت پایه اینترنت خانواده با تفکیک رده سنی، اینترنتی متناسب با سن فرزند شما ارائه می دهد. در حال حاضر دو رده سنی زیر 12 سال و بالای 12 سال تعریف شده است که هر دو رده به مجموعه مشخصی از محتواهای اینترنتی دسترسی خواهد داشت اما در رده سنی بالای 12 سال، فرزندان دارای آزادی بیشتری هستند؛ بدین صورت که تنها سرویس‌ها و شبکه‌های خارجی دارای محتوای نامناسب، مسدود بوده و سایر محتواهای اینترنتی در دسترس خواهند بود.